Albinas Bagdonas Egle Rimkutė - Anglų-lietuvių psichologijos žodynas (2015)

Albinas Bagdonas Egle Rimkutė - Anglų-lietuvių psichologijos žodynas (2015)
Kategorija:
Puslapiai:
Atsisiųsk:
Įvertink:
Pasidalink:
Sparčiai plėtojantis globalizacijos proce­sams, informacinėms technologijoms, neišvengiamai didėja ir anglų kalbos, kaip vyraujančios bendravimo priemonės, vaidmuo. Ši kalba įsigalėjusi ir mokslinės psichologijos literatūros leidyboje. Tačiau poreikis ir galimybė bendrauti anglų kalba negali reikšti lietuvių mokslinės kalbos nuvertinimo. Priešingai, kyla būtinybė rasti būdą, kaip angliškai įvardytas psichologijos sąvokas kuo tiksliau perteikti lietuvių kalba. Atsižvelgiant į tai ir buvo sumanyta parengti anglų–lietuvių kalbų psichologijos žodyną, kuriame būtų pateikti dažniausiai įvairiose psichologijos srityse vartojamų mokslo terminų ir kitų psichologijos diskursui būdingų anglų kalbos žodžių lietuviški atitikmenys.

Šis tikslas – pateikti skaitytojui ne termino aiškinimą, kurį nesunkiai galima rasti įvairiuose aiškinamuosiuose psichologijos žodynuose, o jo vertimą į lietuvių kalbą – daugiausia lėmė angliškų žodžių atranką.

Sudarant žodyną remtasi anglų kalbos aiškinamaisiais psichologijos žodynais: Amerikos psichologų asociacijos (APA) parengtu psichologijos terminų aiškinamuoju žodynu (2007), S. Reberio Psichologijos žo­dynu (1995) ir jo rusiškuoju vertimu, A. Colmano Psichologijos žodynu (2002) ir kitais (jų sąrašas pateikiamas šios pratarmės gale). Iš jų į žodyną atrinkti svarbiausi lietuvinti būtini terminai, atsisakant asmenvardžių, jais pavadintų reiškinių, teorijų ir psichologinio įvertinimo metodikų pavadinimų (išskyrus atvejus, kai jų vertimas į lietuvių kalbą gali kelti sunkumų), tik tam tikroms socialinėms ir etninėms grupėms būdingų žodžių, slengo, paskirų labai specialių siauresnio masto teorijų terminų. Vardynas papildytas žodžiais (būdvardžiais, veiksmažodžiais), kurie, nors ir nelaikomi tikraisiais terminais, yra būtini nagrinėjant kai kurias psichologijos problemas ir reikalauja lietuviško įžodinimo, pavyzdžiui, assess (į)vertinti; assessment (į)vertinimas. Į žodyną įtraukti ir kai kurie jau sulietuvinti terminai iš anksčiau išleistų Matematikos terminų žodyno (1994), An­glų–lietuvių kalbų medicinos terminų žodyno (2006), Psichoanalizės žodyno (2005) ir kitų.
Panašios knygos:
Komentuoti
Registracija