Elvyra Petrašiūnienė - Gramatikos pratimai 2 dalis (2014)

Elvyra Petrašiūnienė - Gramatikos pratimai 2 dalis (2014)
Kategorija:
Puslapiai:
Atsisiųsk:
Įvertink:
Pasidalink:
Elvyros Petrašiūnienės parengtų mokymo sąsiuvinių „Gramatikos pratimai“ (dvi dalys) paskirtis yra pateikti lietuvių kalbos B2 / C1 lygio gramatikos mokymo(si) medžiagą.

Pirmajame sąsiuvinyje mokomasi įvairių gramatikos dalykų: visų vardažodžių linksnių, asmenuojamųjų ir neasmenuojamųjų veiksmažodžių formų, prieveiksmių, tarnybinių kalbos dalių, pasiaiškinama, kokią funkciją žodžiai, žodžių formos ar sakiniai atlieka. Kadangi siekiama ugdyti savarankišką kalbos vartotoją, gebantį kurti aiškų, gerai sukomponuotą tekstą, tinkamai vartoti siejimo priemones, daug dėmesio skiriama taisyklingumui. Antrojoje dalyje gramatikos pratimai grupuojami pagal funkcijas: pradedama nuo sakinio gramatinio centro – veiksnio ir tarinio, tada mokomasi papildinio, pažyminio ir aplinkybių. Nuo vientisinio sakinio pereinama prie sudėtinio, atkreipiamas dėmesys į svarbiausius skyrybos dalykus. Daug pratimų skirta sakinio, teksto kūrimui ir tvarkymui, tinkamų siejimo priemonių pasirinkimui ar įrašymui.

„Gramatikos pratimai“ skirti darbui su mokytoju, ypač tie, kurie parengti rišlaus teksto pagrindu. Daug kur gali tikti ne vienas, o keli variantai, taigi su mokytoju galima išsiaiškinti, kuris variantų yra dažnesnis, kuris teiktinesnis, kuris vartojamas rašytinėje, oficialiojoje kalboje, o kuris – sakytinėje, kasdienėje.

Ši priemonė skirta užsienio lituanistikos (baltistikos) centrų studentams, besimokantiems lietuvių kalbos kaip svetimosios B2 / C1 lygiu.
Panašios knygos:
Komentuoti
Registracija