Rita Migauskienė - Žingsnis 1 (2014)

Rita Migauskienė - Žingsnis 1 (2014)
Autorius:
Kategorija:
Puslapiai:
Atsisiųsk:
Įvertink:
Pasidalink:
VU Lituanistini studijų katedros dėstytojos Ritos Migauskienės parengtų gramatikos mokymo sąsiuvinių „Žingsnis I“ ir „Žingsnis II“ paskirtis yra pateikti lietuvių kalbos B1 / B2 lygio gramatikos mokymo(si) medžiagą studentams užsieniečiams.

Pirmajame sąsiuvinyje daugiau įtvirtinama bazinė gramatika: veiksmažodžių laikai, vardažodžių giminės, linksnių formos, linksnių ir linksnių su prielinksniais vartojimas. Antrasis sąsiuvinis skirtas neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų (dalyvių, pusdalyvių, padalyvių) darybai ir vartojimui, taip pat mokoma neapibrėžiamųjų įvardžių, įterpinių, jungtukų, dalelyčių.

Abiejuose sąsiuviniuose kiekvienam mokomajam elementui skiriama po kelis pratimus. Kai kurie dalykai yra tik prisimenami ir kartojami, todėl jiems skiriama nedaug pratimų, o dažnesnėms, naujoms ir sunkiau suprantamoms formoms – daugiau. Pratimai pateikiami sunkėjančia tvarka – einama nuo paprasčiausių prie sudėtingesnių (atpažinimas / daryba, vartojimas, laisvosios užduotys). Šie sąsiuviniai skirti darbui su mokytoju, kuris galėtų plačiau pakomentuoti ir paaiškinti naują teorinę medžiagą. Ši medžiaga skirta užsienio lituanistikos (baltistikos) centrų studentams, besimokantiems lietuvių kalbos kaip svetimosios B1 / B2 lygiu.
Panašios knygos:
Komentuoti
Registracija