Ludwig Wittgenstein - Užrašai 1914-1916 (2001)

Ludwig Wittgenstein - Užrašai 1914-1916 (2001)
Kategorija:
Puslapiai:
143
Atsisiųsk:
Įvertink:
Pasidalink:
Vieno garsiausių ir svarbiausių 20 a. Vakarų flosofų - Ludwigo Wittgensteino "Užrašuose" toliau plėtojamos jo ankstesnio "Loginio-filosofinio traktato" (Tractatus logico-philosophicus) idėjos. Šio, vadinamo "ankstyvuoju", periodo raštuose Wittgensteinas reiškė požiūrį į kalbą, pagal kurį mūsų pasaulis yra didžiąja dalimi tos kalbos apribotas. Wittgensteiną galiausiai čia domina tai, kad esti kalba neišreiškiamų dalykų, kuriuos vis vien bandoma parodyti tos kalbos priemonėmis. Mat apsakyti juos, nenusižengiant kalbos taisyklėms ir neįsivėliant į beprasmes šnekas, neimanoma. Pavyzdžiui, etikos ar religijos sistemas sudarantys ar pagrindžiantys sakiniai yra būtent tokie- "parodantys", o ne "nusakantys". Tai klasikinis 20 a. filosofijos tekstas.
Panašios knygos:
Komentuoti
Registracija